KKUL News:

รอบรั้วสำนักหอสมุด

2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KKUL Newsletter

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำนักหอสมุดผนึกกำลังสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจัดกิจกรรม “รณรงควันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” พร้อมเปิดนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

>> อ่านต่อ...

สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience

>> อ่านต่อ...

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา

>> อ่านต่อ...

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

>> อ่านต่อ...