KKUL News:

รอบรั้วสำนักหอสมุด

2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KKUL Newsletter

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

>> อ่านต่อ...

ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> อ่านต่อ...