สำนักหอสมุด มข. สืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสงกรานต์สรงน้ำพระ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักหอสมุด ตัวแทนชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตบุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 บรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง และในวันดังกล่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566  ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเข้าร่วมจัดโรงทานสำหรับผู้เข้าร่วมงาน นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรร่วมจัดโรงทานโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสมทบทุนจัดโรงทานในครั้งนี้