บริการห้องละหมาด (Prayer Room)

เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุดให้บริการห้องละหมาดจำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง การออกแบบเน้นความเรียบง่าย ดูสะอาด เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ อ่างชำระล้างหน้าและเท้า พรมเช็ดเท้า พรมรองนั่ง ผ้าคลุมที่ได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดจากนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้บริการ อยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1201  

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการขอใช้บริการ:

สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ประตู อาคาร 1 ชั้น 2 (เวลา 16.30-19.45 น.)

 วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 19:45 น.