Financial Learning Programs the series : Season 4 EP2 : การประยุกต์ใช้ AI เพื่อวางแผนการเงิน

Financial Learning Programs the series session 4 EP.2 : การประยุกต์ใช้ AI เพื่อวางแผนการเงิน แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ แบบทดสอบหลังเรียน … Read more

เสียงแคนไทย ดังไกลไปทั่วโลก สืบสาน “แคน” ดนตรีอีสานพื้นบ้าน ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

เสียงแคนไทย ดังไกลไปทั่วโลกสืบสาน “แคน” ดนตรีอีสานพื้นบ้าน ฝันให้ไกล ไปให้ถึง มาร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ สืบสานตำนานแคนอีสาน โดย อาจารย์พงศพร อุปนิ (อ้นแคนเขียว) ผู้เชี่ยวชาญด้าน “แคนอีสาน”——————————————-แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ … Read more