ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine Library

NEWS & Event

ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NEW Arrival

Library MD KKU
123 Mittraphap Road, NaiMueang Subdistrict, Mueang District,
Khon Kaen Province 40002
Tel: (043) – 63983, 63460
Facebook: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Library Hours
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Monday – Friday 8.30 a.m. – 6.30 p.m.
Living & Learning Zone
Open 24 hours a day
Close on Official Holiday