ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์: Public Health Library

Library Hours
จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
     Close on Saturday-Sunday and Official Holiday
———————–

NEWS & Event

ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Contact us

Public Health Library, Khon Kaen University
123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002
Tel: 043-009700, 42827 Office

Email:  sastri2010phlib@gmail.com

Staff:
ละออ ข้อยุ่น
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email: laow@kku.ac.th