ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์: Public Health Library

Library Hours
จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
     Close on Saturday-Sunday, Official Holiday
———————–
ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น เปิดบริการ
เสาร์ที่ 17 มิ.ย. และ 24 มิ.ย.
เวลา 10.00-15.00 น. 

NEWS & Event

2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Contact us

Public Health Library, Khon Kaen University
123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002
Tel: 043-009700, 42827 Office

Email:  sastri2010phlib@gmail.com

Staff:
ยุวดี เพชระ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email: tyuwad@kku.ac.th