ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education Library

Library Hours
  จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
  Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
Close on Saturday-Sunday, Official Holiday

__________________
ผู้ประสานงาน: พิมญาดา วงศ์แสนแก้ว
อีเมล: smavon@kku.ac.th
โทรศัพท์: 45628

NEWS & Event

all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 
45628 (ภายใน)