บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Computer and Wifi)

เกี่ยวกับบริการ: 

สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ

 • เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC) 
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 เครื่อง  
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วยแอปสำคัญต่างๆ เช่น Safari, ข้อความ และแผนที่ ผู้ใช้สามารถท่องเว็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เปิดแถบได้พร้อมกันหลายแถบ ปรับแต่งแอปรูปภาพของตนได้ เล่นเกมที่ Apple Arcade และใช้งานแอปของ iPhone/iPad ใน iMac ของตัวเองได้

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access) 

มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักหอสมุด ดังนี้

 1. kku-wifi@True บริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. เครือข่าย Eduroam สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต  

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด

วิธีการขอใช้บริการ:

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft จัดให้บริการ อยู่ที่  อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 5 เครื่อง ที่ผู้ใช้บริการต้องมี username และ password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Net) ที่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้กำหนดให้ 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC) จัดให้บริการ อยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1-6 จำนวน 30 เครื่อง  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง และห้องสมุดคณะ จำนวน 14 แห่ง   
 3. เครือข่าย Eduroam: ไปที่ WiFi กดเลือก eduroam
 • บุคลากร : username คือ email (@kku.ac.th)
 • นักศึกษา : username คือ email (@cassia.kku.ac.th) โดยที่ผู้ใช้ userxxx@kkumail.com จะมีอีเมลอีกชื่อคือ userxxx@cassia.kku.ac.th โดยในการใช้ eduroam จะต้อง login ด้วย @cassia.kku.ac.th   

ติอต่อเจ้าหน้าที่:

 • อาคาร 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละชั้น
 • อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประตู
 • หรือโทรติดต่อ: 093-5922556