เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้บริการชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ฟรี 30 นาที เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การบริการที่ทันสมัยให้แก่องค์กร หมดปัญหาการพก power bank และไม่ต้องยืนเฝ้าขณะชาร์จ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล้อคอัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกำหนดเอง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ แสดงสถานภาพขณะการชาร์จด้วย Light Indicator ไฟเขียว/แดง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้ารับบริการห้องสมุด วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ติอต่อเจ้าหน้าที่: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. อาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เคาน์เตอร์ Reader Advisory อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 … Read more

บริการ เครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง (Self Printing)

เกี่ยวกับบริการ: สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้นลอย อาคาร 2 และชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารด้วยเครื่องดังกล่าวได้ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์/ถ่าย/สแกนเอกสาร ของ Ricoh ได้โดยมีให้บริการตามจุดต่อไปนี้ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น 2-6 อาคาร 2 โดยสามารถเติมเงินสำหรับการสั่งพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิธีการขอใช้บริการ: สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง (Self Service) โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้น … Read more

บริการห้องละหมาด (Prayer Room)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด ได้ปรับปรุงห้องละหมาดขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง การออกแบบเน้นความเรียบง่าย ดูสะอาด เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ อ่างชำระล้างหน้าและเท้า พรมเช็ดเท้า พรมรองนั่ง ผ้าคลุมที่ได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดจากนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้บริการ อยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1201   สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ติอต่อเจ้าหน้าที่:  ติดต่อเจ้าหน้าที่ประตู อาคาร 1 ชั้น 2 (เวลา 16.30-19.45 น.)  วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 19:45 น.

บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL)

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้ สำหรับทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก WiFi, Desktop PC จำนวน 2 เครื่อง, ที่นั่งอ่าน, ปลัํกไฟ และแอร์ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า   ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และห้ามรับประทาน อาหาร เครื่องดื่มในบริเวณนี้ ติอต่อเจ้าหน้าที่: ประตูอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  โทร.42627วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 20:30 น.

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Computer and Wifi)

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 เครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วยแอปสำคัญต่างๆ เช่น Safari, ข้อความ และแผนที่ ผู้ใช้สามารถท่องเว็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เปิดแถบได้พร้อมกันหลายแถบ ปรับแต่งแอปรูปภาพของตนได้ เล่นเกมที่ Apple Arcade และใช้งานแอปของ iPhone/iPad ใน iMac ของตัวเองได้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access)  มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักหอสมุด ดังนี้ kku-wifi@True บริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่าย Eduroam สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต   สิทธิ์การใช้บริการ: … Read more

บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) รูปทรงกระติ๊บข้าว สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกคืนหนังสือในเวลาเปิดทำการ หรือไม่สะดวกคืน ณ จุดบริการของห้องสมุดต่าง ๆ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สามารถหย่อนคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดบริการรับคืน ดังนี้ (ข้อมูลอัพเดทขอจากหน.เรียม) หอพักคณะพยาบาล ตั้งอยู่ ภายในสำนักงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ตั้งอยู่ บริเวณทางเดินด้านซ้ายมือ ภายในอาคารคณะเทคโนโลยี TE06 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้าย) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ ภายในอาคารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โรงอาหารสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในโรงอาหารข้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หอพักเก้าหลัง ตั้งอยู่ภายในโรงอาหารหอพักเก้าหลัง หอพักชายที่ 9 ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณทางขึ้นหอพักชายที่ 9 องค์การนักศึกษา ตั้งอยู่ภายในอาารด้านหลังศูนย์นักศึกษาพิการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งอยู่ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคารเพียรวิจิตร รายละเอียดการรับคืน รับคืนเฉพาะหนังสือ … Read more

VR Headset

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการแว่น VR Headset ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ประกอบด้วย แว่น VR แบบ Standalone ใช้สวมใส่เพื่อแสดงผลของภาพและเสียง มีจอแสดงผลความละเอียดสูงถึง 4K ที่ 1832×1920 ควบคุมการใช้งานด้วย Touch Hand Controller 2 ข้าง รองรับการใช้งานสำหรับบุคคลที่สวมใส่แว่นสายตา หรือเพิ่มระยะห่างของตากับเลนส์ด้วย Spacer มีอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวแว่น แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ 3 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสามารถสัมผัสกับโลกจริง และโลกเสมือนจริงทางดิจิทัลผ่าน แว่น VR Headset เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลก metaverse กระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการการใช้งาน VR Headset ที่หอสมุดกลาง … Read more

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-borrowing machine)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ สำหรับให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องรอคิว ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้วยหน้าจอการใช้งานแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ที่แนะนำขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการใช้บริการ มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์   จำนวน 3 เครื่อง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมได้ ดังนี้ เลือกเมนู Borrow หรือ ยืมหนังสือ เข้าสู่เมนูยืมด้วยการอ่านบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวอาจารย์ บัตรประจำตัวบุคลากร หรือกรอกรหัสสมาชิกห้องสมุด  เปิดหน้าหนังสือที่มีบาร์โค้ด สแกนเข้ากับเครื่องยืมอัตโนมัติ   วางสันหนังสือลงในช่องลบสัญญาณแม่เหล็กแล้วเลื่อนหนังสือซ้าย-ขวาไปมา  ตรวจสอบรายการหนังสือที่ปรากฏบนหน้าจอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดพิมพ์ยืนยันการยืม เครื่องจะพิมพ์ใบบันทึกรายการยืมให้โดยอัตโนมัติ โดยใบรายการดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม … Read more

Computer for access Internet and searching OPAC

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 เครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วยแอปสำคัญต่างๆ เช่น Safari, ข้อความ และแผนที่ ผู้ใช้สามารถท่องเว็บได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เปิดแถบได้พร้อมกันหลายแถบ ปรับแต่งแอปรูปภาพของตนได้ เล่นเกมที่ Apple Arcade และใช้งานแอปของ iPhone/iPad ใน iMac ของตัวเองได้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access)  มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักหอสมุด ดังนี้ kku-wifi@True บริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่าย Eduroam สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต   สิทธิ์การใช้บริการ: … Read more

Google Jamboard

เกี่ยวกับบริการ: Jamboard คือจอแสดงผลอัจฉริยะซึ่งจะดึงรูปภาพจากการค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง วางรูปภาพ เพิ่มโน้ต และดึงเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง หรือจะดึงงานจาก Google เอกสาร ชีต และสไลด์ อีกทั้งยังบันทึกงานในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและการจดจำรูปร่าง ผู้ใช้จะวาดเขียนด้วยสไตลัส แต่ลบได้ด้วยนิ้วมือแบบเดียวกับไวท์บอร์ด Jamboard รองรับการเข้าถึงได้ 16 จุดพร้อมกันในอุปกรณ์เครื่องเดียว ทั้งชั้นเรียนจะเข้าร่วม Jam เดียวกันได้จาก Jamboard เครื่องอื่นๆ รวมถึงโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านแอป Jamboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไวท์บอร์ดขนาด 55 นิ้ว พร้อมความคมชัดระดับ 4K ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์เว็บได้ด้วย ผู้ใช้บริการสามารถหาความรู้ ทำงานร่วมกัน สัมมนาแบบกลุ่ม หรือผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ และมีส่วนร่วมด้วยแนวทางใหม่ๆ ได้จากทุกที่ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ที่อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง … Read more