บริการ เครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง (Self Printing)

เกี่ยวกับบริการ:

สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้นลอย อาคาร 2 และชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารด้วยเครื่องดังกล่าวได้

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์/ถ่าย/สแกนเอกสาร ของ Ricoh ได้โดยมีให้บริการตามจุดต่อไปนี้

  • ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ 
  • ชั้น 2 อาคาร 1
  • ชั้น 2-6 อาคาร 2 โดยสามารถเติมเงินสำหรับการสั่งพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิธีการขอใช้บริการ:

สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง (Self Service) โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้น 1 อาคาร 1 และชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารด้วยเครื่องดังกล่าวได้

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 

  • ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ