ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

College of Local Administration Library

Library Hours
  จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
  Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
Close on Saturday-Sunday, Official Holiday

__________________
ผู้ประสานงาน: สิริพร ทิวะสิงห์
อีเมล: tsirip@kku.ac.th
โทรศัพท์: 45644 45645 ต่อ 201

NEWS & Event

all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0 4330 6376 ต่อ 44214 (ภายใน)