ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ

Information Literacy

NEWS & Event

ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 หมู่ 7  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43000                                                                                     
Tel:  042-415900 ต่อ 49835    
Fax: 042-415699    
Email: librarynkc@hotmial.com