ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences Library

Library Hours
  จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
  Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 
Close on Saturday-Sunday, Official Holiday

__________________
เดือน เมษายน 2567 
ปิดบริการ 
8 เม.ย.  ชดเชยวันจักรี
12-16 เม.ย. วันสงกรานต์ 

Recommended

NEWS & Event

ChatGPT4
ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 48423 (ภายใน)