ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary Medicine Library, KKU

SERVICE

หนังสือใหม่

วารสารด้านสัตวแพทยศาสตร์

วารสารที่น่าสนใจ

Database
Veterinary Information Resources

ABOUT US

เว็บไซต์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.


(Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m.)
Close on Official Holiday.

กิจกรรม & ข่าวสาร

ข่าวสารจากห้องสมุด

ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
Welcome KKU 2567 (1)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวสารและกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์

บริการอื่น ๆ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Rectangle 198

โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Rectangle 211 (1)

Pet Shop VET KKU

ร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

VET web

เว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์คณะ

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002

Email : vetmedlibkku@gmail.com
เบอร์โทรห้องสมุด: 0-4320-2404 ต่อ 44960