ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture Library

Library Hours
  จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
  Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
Close on Saturday-Sunday, Official Holiday
 
__________________
ผู้ประสานงาน: นายจรัญ โทผาวงษ์
อีเมล: tchara@kku.ac.th
โทรศัพท์: 0 43009007 , ภายใน 45302

NEWS & Event

ChatGPT4
ChatGPT4
AI Clinic
all-database
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
Banner_รวม
S__6152365
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคาร Ag 05 คณะเกษตรศาสตร์
123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0 43009007 ต่อ 45302, ภายใน 45302
โทรสาร: 0 43202361
ผู้ประสานงาน: นายจรัญ โทผาวงษ์ 
อีเมล: tchara@kku.ac.th