Service for...

NEWS & Event

2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NEW Arrival

Welcome to KKU Libraries!

Undergraduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ...

Read More

Graduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ...

Read More

Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข. สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ...

Read More

Guest

บริการสำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร...

Read More