Service for...

Recommended

Library Hours

เปิดบริการนั่งอ่านในพื้นที่ทุกวัน 
        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
        วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
        (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง
        ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-10 เมษายน 2566

หมายเหตุ เคาน์เตอร์บริการโน้ตบุ๊กเปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง
      ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-10 เมษายน 2566 โดยเปิดให้บริการดังนี้
      1. พื้นที่้นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง ได้แก่ ห้อง 1201 1202 1301 และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย (1302) เปิดให้บริการเวลา 12.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น นอกเหนือจากพื้นที่นี้เปิดตามเวลาทำการปกติ
      2. การเข้าใช้ห้องสมุด อาคาร 1 ในช่วงเวลา 20.00-7.00 น. ให้ใช้ gate 1 เท่านั้น
      3. พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. หลังเวลา 20.30 น.

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นเท่านั้น

NEWS & Event

2022-10-121665557749
all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NEW Arrival

Welcome to KKU Libraries!

Undergraduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ...

Read More

Graduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ...

Read More

Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข. สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ...

Read More

Guest

บริการสำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร...

Read More