Service for...

KKU IR

KKU IR  ใช้ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายใน มข. หรือ KKU VPN เท่านั้น

Library Hours

เปิดบริการนั่งอ่านในพื้นที่ทุกวัน 
        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
        วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. 
        (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

        Monday-Friday from 08.30-20.00
        Saturday-Sunday 09.00-17.00
        (Closed on public holidays)

หมายเหตุ เคาน์เตอร์บริการโน้ตบุ๊กเปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

NEWS & Event

all-database
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2021-10-081633660093
2022-10-121665557749
2022-10-121665557749
cambridge
Annual Review
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NEW Arrival

Welcome to KKU Libraries!

Graduate students

บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ...

Read More

Teacher & Researcher

บริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มข. สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นรายการหนังสือ...

Read More

Guest

บริการสำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More