เกี่ยวกับบริการ: 


สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้ สำหรับทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก WiFi, Desktop PC จำนวน 2 เครื่อง, ที่นั่งอ่าน, ปลัํกไฟ และแอร์

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก

วิธีการขอใช้บริการ:

  • สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า  
  • ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และห้ามรับประทาน อาหาร เครื่องดื่มในบริเวณนี้

ติอต่อเจ้าหน้าที่:

ประตูอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2  โทร.42627
วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 20:30 น.