บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)

เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุดได้จัดเตรียมตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) รูปทรงกระติ๊บข้าว สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกคืนหนังสือในเวลาเปิดทำการ หรือไม่สะดวกคืน ณ จุดบริการของห้องสมุดต่าง ๆ

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการขอใช้บริการ:

สามารถหย่อนคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดบริการรับคืน ดังนี้ (ข้อมูลอัพเดทขอจากหน.เรียม)

 1. หอพักคณะพยาบาล ตั้งอยู่ ภายในสำนักงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยี ตั้งอยู่ บริเวณทางเดินด้านซ้ายมือ ภายในอาคารคณะเทคโนโลยี TE06
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้าย)
 4. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ ภายในอาคารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 5. โรงอาหารสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในโรงอาหารข้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
 6. หอพักเก้าหลัง ตั้งอยู่ภายในโรงอาหารหอพักเก้าหลัง
 7. หอพักชายที่ 9 ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณทางขึ้นหอพักชายที่ 9
 8. องค์การนักศึกษา ตั้งอยู่ภายในอาารด้านหลังศูนย์นักศึกษาพิการ
 9. คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งอยู่ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคารเพียรวิจิตร

รายละเอียดการรับคืน

 1. รับคืนเฉพาะหนังสือ ยกเว้นการรับคืนสื่อโสตทัศนวัสดุทุกประเภท
 2. หนังสือเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าปรับภายหลังได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ 

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 

โทร.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์  093-5922556 เบอร์ภายใน 42650