สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่  22 กันยายน 2566  นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการมอกระจาย จากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 76 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พร้อมได้ทดลองใช้ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุุคลากร เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญ ในวาระเกษียณอายุราชการ แด่ ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง กรรมการประจำสำนักหอสมุด และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ  ผู้อำนวยการกองบริหารงาน … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และระบบออนไลน์ zoom ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ิอง “ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37 คน … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ … Read more

สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายวันชาติ ภูมี หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศคลังข้อมูลและจดหมายเหตุ และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในหัวข้อ “การใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ” โดยเป้าหมายการฝึกอบรมครั้งนี้ … Read more

สำนักหอสมุดจัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ สานสายใยผู้เกษียณ ประจำปี 2566” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมประชุมดอกคูน ชั้น … Read more

สำนักหอสมุด คว้ารางวัล POPULAR VOTE จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ณ สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมการเรียนเรียนดิจิทัล และการใช้ระบบ หรือเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเวทีการนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ โดยสำนักหอสมุดส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมงานพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ

สำนักหอสมุดให้บริการอ่านหนังสือมีชีวิต (Human book) เรื่อง Happy R2R

สำนักหอสมุดให้บริการอ่านหนังสือมีชีวิต (Human book) เรื่อง Happy R2R โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับการทำคู่มือ การวิเคราะห์งาน การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่พื้นฐานจนเชิงลึก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดการพัฒนางานและนวัฒนกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้สนใจยืมหนังสือมีชีวิตสามารถเรียนรู้แบบออนไซต์ และออนไลน์ได้ (เรียนรู้แบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ได้) กรอกแบบฟอร์มใช้บริการได้ที่ … Read more