ผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น