สำนักหอสมุดเข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนจำนวน 11 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022) ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น