สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น นำโดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด นำหนังสือและวารสารมอบให้แก่เรือนจำกลางจำนวน 367 รายการ วารสาร จำนวน 175 รายการ หนังสือจำนวน 192 รายการ โดยมีนายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือบริจาคนี้เพื่อให้บริการในห้องสมุดเรือนจำกลางซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนติและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งในขณะต้องโทษ และภายหลังพ้นโทษ
สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่นายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ โทร. 043-241235 ต่อ 112 หรือสนใจบริจาคหนังสือผ่านสำนักหอสมุด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยรับบริจาคหนังสือ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง e-mail: sutthi@admin