สำนักหอสมุด มข.เปิดให้บริการ Special Book Collection ทางด้าน Arts and Culture of Southeast Asia

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30-17.30 น.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด The James P. and Dawn F.  Rooney Book Collection: Arts and Culture of Southeast Asia  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr.Dawn F Rooney ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย  Ms.Sarah Wilberta Rooney และ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด The James P. and Dawn F.  Rooney Book Collection ณ ห้อง 2401 ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักหอสมุด 

Dr.Dawn F Rooney ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียและมีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชามากมาย ได้บริจาคหนังสือ ด้าน Arts and culture of Asia กว่า 1100 รายการให้แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาสู่การก่อตั้ง The James P. and Dawn F.  Rooney Book Collection  ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจต่อไป

ผู้สนใจที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าชม Special Book Collection นี้ในรูปแบบ Metaverse Exhibition  โดยสามารถเข้าชมได้ที่  https://library.kku.ac.th/kkul/kku-library360/

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Special Book Collection นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้จัดงานการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Arts and Culture in Southeast Asia and DAWN ROONEY’S COLLECTION”  ที่ ห้อง 3218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา