สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแเดงและออกโรงทาน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวเทนบุคลากรสำนักหอสมุด ออกโรงทานซาลาเปา ขนมหยกมณี ข้าวต้มมัด น้ำดื่ม น้ำอัดลม ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดิงแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น