สำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ