สำนักหอสมุด สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนบริจาคให้แก่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ เข้ารับมอบหนังสือตามบันทึกขอรับบริจาคหนังสือเพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลแก่นักเรียน และนักธรรม โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการเป็นผู้ส่งมอบหนังสือ ให้กับครูบรรณารักษ์ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ และเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี สำนักหอสมุด จึงร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยบริจาคหนังสือจำนวน 300 เล่ม และ CD-ROM จำนวน 60 แผ่น เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป