สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการให้เกียรติรับมอบช่อดอกไม้ ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย