สำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ให้เกียรติรับมอบช่อดอกไม้
จากนั้นผู้บริหารสำนักหอสมุดได้เข้าเยี่ยมชม Medical Library & Co-Working Space ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการเป็นอย่างมาก ตลอดจนให้กำลังใจและชื่นชมบุคลากรของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ที่ให้บริการอย่างเข็มแข็ง และปรับเปลี่ยนการให้บริการของห้องสมุดให้สอดรับกับบริบทในยุคดิจิทัล และความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม