สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ โถงอาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรออนไลน์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อถวายความจงรักภักด