สำนักหอสมุด ร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล ประเทศไทย จำกัด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด และร้าน U-Store by Comseven สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน Apple Road Show เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30–17.00 น. สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการเรียนรูปแบบใหม่ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โถง ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-18.30 น. จัดสัมมนาเรื่อง “Stand Out, get noticed : Prepare for your interview workshop”เตรียมตัวให้พร้อมทุกการสัมภาษณ์งานกับเคล็ดลับจากมืออาชีพ โดย คุณครูน้ำฝน ภักดี ผู้ก่อตั้งและกรรมการประธานบริหารของ ProAc by KruFon (“Namfon Pakdee- The Founder & CEO of Pronality Academy”) มีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด โดยเวิร์กช็อปประกอบด้วย

  • เคล็ดลับในการสร้างสรรค์เรซูเม่แบบมืออาชีพด้วย Pages
  • เคล็ดลับการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้โดดเด่นด้วย Keynote
  • เคล็ดลับการใช้ Mac และ iPad
    ณ ห้อง 1301 อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน