สำนักหอสมุดจัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ สานสายใยผู้เกษียณ ประจำปี 2566” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมประชุมดอกคูน ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางความอบอุ่นและมิตรไมตรีอันดีงามของคระผู้บริหาร บุคลากร และอดีตบุคลากรสำนักหอสมุดที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ นางจิดาภา กิจจารักษ์ พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางนีรบล ไชยปัญหา พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางไพเราะ สีทอนสุด พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางรัดดา อุ่นจันที พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนายสงวน ศรีโยวงศ์ พนักงานห้องสมุดชำนาญงาน