สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น