สำนักหอสมุด ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 “Science in Creative Generation”

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 “Science in Creative Generation” วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น