สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนทุกท่านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน KKU Library Visitors Exhibition

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนทุกท่านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน KKU Library Visitors Exhibition ระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชมของสำนักหอสมุดผ่าน Metaverse : https://www.spatial.io/s/KKUL-Visitors-Exhibition-6458556bda4d6c39a60568e7?share=7924660910906287455