หุ่นยนต์บรรณารักษ์ มข. (Librarian Bot) ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566: TechnoMart 2023

วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสนับสนุนหุ่นยนต์บรรณารักษ์ มข. (Librarian Bot) และนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรผู้ควบคุมดูแลหุ่นยนต์ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 12 ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด BCG “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ภายในงานกำหนดกิจกรรม “Big Fun Surprised” โดยการใช้หุ่นยนต์แสดงโค๊ต (เสียง) ในการเล่นเกมส์ตามหาสิ่งของหรือภาพมายืนยันกับตัวหุ่นยนต์ และการเก็บสะสมแต้ม Event point ของผู้เข้าร่วมงาน จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม