ขอขอบคุณผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น มอบหนังสือ Textbook ด้านกฏหมายให้แก่สำนักหอสมุด มข.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น นำหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbook) ทางด้านกฎหมาย จำนวน 12 เล่ม มอบให้แก่สำนักหอสมุด โดยมี ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารรับมอบหนังสือ
นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เคยเป็นผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด สมัยสอบเนติบัณฑิต เมื่อมีโอกาสได้ทำงานจึงได้นำหนังสือใหม่ทางด้านกฏหมายมาเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป