สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแเดงและออกโรงทาน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด ออกโรงทาน น้ำเต้าหู้ ซาลาเปา ขนม น้ำดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดิงแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น