นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด มข. ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อย้อนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นตลอด 6 ทศวรรษแรก ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี มข. นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ที่บริเวณโถงอาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
โดยการแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ภาพแห่งความทรงจำ ซึ่งประกอบด้วย
KKU Landmark เป็นภาพถ่ายแสดงสถานที่สำคัญๆในอดีต ของ มข. เปรียบเทียบกับปัจจุบัน
What Year Did you Enter KKU? เป็นการแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 ช่วงตามทศวรรษ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU REMEMBER เป็นการแสดงภาพถ่ายกิจกรรมรับน้องใหม่ พิธีไหว้ครู และ การแข่งขันกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงภาพถ่ายมุมสวยงาม ที่น่าไปเยี่ยมชม ทั้งในอดีต และ ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนึ่งภาพในอดีตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นภาพที่มีคุณค่า และ หาชมได้ยากในปัจจุบัน