สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศชาติและพัฒนาพื้นที่ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ให้มีความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงาม