สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม “KKU Library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ “มข.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับมอบสิ่งบริจาคในครั้งนี้ อนึ่ง สิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยน้ำดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานไปให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป