สำนักหอสมุด ร่วมงานพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ