สำนักหอสมุด มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประชุม Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ International and national guest speakers และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ Thailand Health AI Conference & Datathon 2023 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 60 ปี ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 1301 และ 1302 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด และ ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่ง เช่น Harvard University, MIT, และ Massachusetts General Hospital ตลอดจน สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย เช่น คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน คณาจารย์ จากหลากหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่าร้อยคน จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้