สำนักหอสมุดจัดเสวนาวิชาการ “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” ผ่านกิจกรรมหนังสือมีชีวิต

เนื่องในเดือนแห่งความรัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งมอบความรักและความปรารถนาดีแด่ทุกท่าน ผ่านการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” โดยพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดการความสัมพันธ์ คือ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ และผศ.อรสา กงตาล วิทยากรทั้งสองท่านมาช่วยแบ่งปันเรื่องราวความสุข ไขข้อข้องใจ ชี้แนะแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์และเติมพลังบวกให้กับทุกคน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนใจหนังสือมนุษย์ หรือ หนังสือมีชีวิต (Human Book)  เป็นแหล่งความรู้จากบุคคลที่มีชีวิต โดยผู้อ่านหนังสือมีชีวิตจะได้ศึกษาและรียนรู้จากบุคคลที่เป็นหนังสือมีชีวิตโดยตรง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นอาจเกิดจากการอ่าน การทำงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://library.kku.ac.th/human-bookkkul/