สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน 2565

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน 2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ มอบของที่ระลึกวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2565 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแบบกระชับเวลาและรักษาระยะห่างตลอดการจัดกิจกรรม