ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  เวลา 14.45 น. ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 7 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมให้การต้อนรับ  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป