สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดจำนวน 2 คน คือ นายสกุลวงศ์ รักศิลป์ และนางสาวสุกฤตา มหาหิง ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานห้องสมุด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป