สำนักหอสมุดร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสและผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 บรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง และในวันดังกล่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2567  ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเข้าร่วมจัดโรงทานสำหรับผู้เข้าร่วมงาน นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรร่วมจัดโรงทานโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสมทบทุนจัดโรงทานในครั้งนี้