สำนักหอสมุด ขอขอบคุณจิตอาสาจูนเสียงเปียโน โถงบริการ Meeting Space

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ คุณน้ำทิพย์ เศวตประสาธน์ ศิษย์เก่า คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีจิตอาสาจูนเสียงเปียโน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่บริเวณ Meeting Space อาคารศูนย์สารสนเทศ ทั้งนี้ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบเกียริบัตรพร้อมของที่ระลึกเพื่อตอบแทนคุณความดีและน้ำใจของคุณน้ำทิพย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567