สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด หากมีทรัพยากรที่เกินกำหนดส่งหรือมีหนี้สินคงค้างในระบบ โปรดรีบติดต่อเพื่อชำระหนี้สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว

หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการห้องสมุด เช่น ไม่สามารถยืม หรือ ทำการยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ยังมีหนี้สินค้างชำระกับสำนักหอสมุดได้รีบดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้สินได้ที่สำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ หรือ ชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/paymentonline

หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบรายการค่าปรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด หรือตรวจสอบที่ https://opac.kku.ac.th/member/Login.aspx ล็อคอินและเลือกเมนู FINE หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางยุพา ดวงพิมพ์ โทร.093-5922556 อีเมล yupdua@kku.ac.th